Groep 7
Rianne van Schie, Esther Cuperus, Nees Sparnaaij

Samenvattingen geschiedenis
Leerblad Thema 6.1
Leerblad Thema 6.2
Leerblad Thema 6.3
Leerblad Thema 6.4

Samenvattingen Aardrijkskunde
Leerblad Thema 6.1
Leerblad Thema 6.2
Leerblad Thema 6.3
Leerblad Thema 6.4

Samenvattingen Topografie
Topografie Thema 1
Topografie Thema 2
Topografie Thema 3
Topografie Thema 4
Topografie Thema 5

Engels
Unit 1
Unit 1 more words
Unit 1 Taalregels
Unit 2
Unit 2 more words
Unit 2 Taalregels
Unit 3 words
Unit 3 grammar
Unit 4 words
Unit 4 grammar
Voor groep 7b gebruik de woorden van groep 8!

Rekenen

Cijferen
Hoe maak je een staartdeling?
Hoe vermenigvuldig ik onder elkaar?
Hoe werkt aftrekken onder elkaar?
Hoe werkt optellen onder elkaar?

boekbespreking

Taal

Woordenschat
Doelwoorden blok 1
Doelwoorden blok 2
Doelwoorden blok 3
Doelwoorden blok 4
Doelwoorden blok 5
Doelwoorden blok 6
Doelwoorden blok 7
Doelwoorden blok 8

Taalbeschouwing
Taalkundig en redekundig ontleden overzicht

Spelling
Woordpakketten om thuis te oefenen