Samenstelling Medezeggenschapsraad 2019-2020
Een speerpunt voor komend schooljaar is het belang van communicatie richting alle ouders. 
Zo zullen we de agenda en een korte notulen van de MR vergaderingen plaatsen op deze pagina, om inzicht te geven wat er besproken wordt binnen de MR.
Daarnaast is er bij iedere MR vergadering een openbaar half uur (19.30 - 20.00 uur), waarbij je als ouder kunt aansluiten - mits je je hebt aangemeld voorafgaand.

Komend jaar vergaderen we op:
17 september 2019
5 november 2019
20 januari 2020
24 maart 2020
12 mei 2020
16 juni 2020

Mocht je vragen hebben of input mee willen geven op bepaalde onderwerpen?
Schroom niet om contact op te nemen, hetzij rechtstreeks op het schoolplein of per mail via mr.immanuel@jl.nu


Ouders

Petra Vermeer
Margreet Kroon


Personeel

Thamara van Leeuwen
Nees Sparnaaij 

Notulen;

Mr vergadering 1-10-2018
Mr vergadering 12-11-2018
Mr vergadering 07-01-2019
MR vergadering 13-05-2019
MR vergadering 01-07-2019
MR Jaarverslag