Samenstelling Medezeggenschapsraad 2020-2021


Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. Beide geledingen hebben hun eigen instemmings- en adviesbevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De essentie van medezeggenschap is dat via de MR, ouders/verzorgers en personeel kunnen meepraten over het beleid op school. De MR fungeert als klankbord voor de schoolleiding.
 
De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar, waarbij de schoolleiding een deel van de tijd aansluit.
Bij iedere MR vergadering starten we met een openbaar half uur (19.30 - 20.00 uur), waarbij je als ouder kunt aansluiten - mits je je hebt aangemeld voorafgaand.
 
De MR bestaat uit e volgende leden:
Nees Sparnaaij (personeesgeleding)
Thamara Hollander (personeelsgeleding)
Margreet Kroon (oudergeleding)
Petra Vermeer (oudergeleding)
Selma Kemper (verslaglegging)
 
Dit jaar vergaderen we op:

In december worden de vervolgdata gepland.
 
Mocht je vragen hebben of input mee willen geven op bepaalde onderwerpen?
Schroom niet om contact op te nemen, hetzij rechtstreeks op het schoolplein of per mail via mr.immanuel@jl.nu

Notulen van vergaderingen:
Vergadering september 2020
Vergadering oktober 2020
Vergadering december 2020

 

Documenten:
MR Jaarverslag 2019-2020 
MR Jaarverslag 2018-2019