Tussenschoolse opvang


De TSO op de Immanuelschool wordt verzorgd door ouders, onder coördinatie van Lisette Voor de Poort en Nathalia Carrasco

Door middel van een inschrijfformulier kunt u aangeven of u 1, 2, 3 of 4 dagen gebruik 
wilt maken van de TSO.

Op jaarbasis kost dit € 50,- per dag per kind. Dit bedrag kunt u overmaken in 1 termijn 
(september) of 2 termijnen (september en januari) op rekeningnummer
NL35 RABO 0323 2568 72
t.n.v. CBS Immanuel te Rijsenhout. 

Als uw kind af en toe overblijft, kunt u gebruik maken van een strippenkaart. De kosten 
voor een strippenkaart (10 keer incidenteel overblijven) zijn € 15,00. Ook via 
bovenstaand inschrijfformulier kunt u een strippenkaart bestellen. Wanneer de 
strippenkaart vol is, maken wij automatisch een nieuwe strippenkaart aan en zullen wij u 
een factuur sturen.

Indien uw kind(eren) eenmalig wegens een calamiteit moet(en) overblijven, geeft u uw 
kind(eren) dan € 1,50 mee in een zakje, samen met een briefje met daarop vermeld de 
na(a)m(en) van uw kind(eren) en de overblijfdatum. 

Overblijfregels

Het overblijven is bedoeld voor die kinderen waarvan de ouders door andere 
verplichtingen tussen de middag niet thuis kunnen zijn.

- We gaan er van uit dat het eten en drinken dat u meegeeft ook op moet. Geeft u 
alstublieft niet te veel mee.
- Geeft u alstublieft geen snoep mee. Kinderen willen vaak eerst aan het snoep 
beginnen en vervolgens het brood niet of ten dele opeten.
- Vanaf het schooljaar 2015/2016 maken wij, wegens te weinig belangstelling, geen 
gebruik meer van de schoolmelkservice van Campina. 

TSO Medewerkers

De Tussenschoolse Opvang heeft inmiddels een leuk team aan overblijfmedewerkers 
opgebouwd, maar is altijd wel op zoek naar extra TSO Medewerkers, zowel op vaste 
dagen als op oproepbasis. Alles is mogelijk. U ontvangt hiervoor een leuke vergoeding en 
uw kind(eren) mag/mogen op de betreffende dag gratis overblijven. Mocht u interesse 
hebben, neem dan contact op met Nathalia Carrasco
via 
tso.immanuel@gmail.com