Tussenschoolse opvangIn het schooljaar 2020-2021 stappen we definitief over op een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op school lunchen onder begeleiding van de leerkracht.
Er wordt 30 minuten buiten gespeeld in twee shifts (bovenbouw van 11.45 - 12.15 uur; onderbouw 12.15 - 12.45 uur). Hierbij wordt toezicht gehouden door enkele TSO-medewerkers. De TSO op de Immanuelschool wordt verzorgd door ouders, onder coördinatie van
 Nathalia Carrasco


- We gaan er van uit dat het eten en drinken dat u meegeeft ook op moet. Geeft u alstublieft niet te veel mee.
- Snoep is niet toegestaan.

Voor het schooljaar 2020-2021 worden er geen kosten voor de TSO aan ouders doorberekend.