Aanvraagformulier voor vrijstelling van school


Voor bijzondere omstandigheden kunnen kinderen verlof krijgen. Aan deze verlofregeling zijn regels gekoppeld. Een van die regels is dat u het verlof moet aanvragen door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden.

U dient dit formulier, voorzien van een handtekening, in te dienen bij de directie.