Aanvraagformulier voor vrijstelling van school


Voor bijzondere omstandigheden kunnen kinderen verlof krijgen. Aan deze verlofregeling zijn regels gekoppeld. De regels en afspraken staan beschreven op deze pagina.