Onze school, een kanjerschool


Op onze school hanteren wij de methodiek van de kanjertraining. De kanjertraining gaat er van uit dat een goede opvoeding zich richt op fundamentele menselijke waarden. Zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Herinner een kind aan het verlangen een goed mens te zijn. Daarmee wordt bedoeld: “Wees een goede ouder, een goede vriend/vriendin, een goede leerkracht, een goede collega, etc”. Geef hierin het voorbeeld als ouder en leerkracht. Geeft u als ouder en wij als leerkracht het goede voorbeeld, dan kan een kind echtheid ontwikkelen in positieve zin. Deze echtheid richt zich op het leven. “Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn!”
 
Hiervoor is levensmoed nodig. Durf het leven te vertrouwen zoals het zich voordoet.
Om dit te realiseren worden vijf uitgangspunten gehanteerd:

De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, die het verlangen heeft om goed te doen. De kanjerlessen zijn zo ontworpen dat ouders betrokken kunnen worden bij de lesinhoud. De kanjertraining richt zich op de school, de ouders, de leerlingen.
 
Er zijn vier gedragstypen in de Kanjertraining.
In een groep kunnen kinderen zich anders gedragen dan wanneer ze alleen zijn of thuis zijn. Een bekende uitspraak is: “zo doet ons kind niet, ons kind is thuis is heel anders”

 

  1. Rustig: In de kanjertraining noemen we dit “Witte pet gedrag” ( de tijger) .Je bent zoals je echt bent. Met jou als kind valt te praten, je bent behulpzaam en te vertrouwen.
  2. Brutaal: In de kanjertraining noemen we dit “Zwarte pet gedrag” ( de vlerk). Je wilt de baas zijn, je intimideert, je manipuleert, je zoekt conflicten op als kind. Dit kind wil alles zelf bepalen en is vervolgens nergens verantwoordelijk voor.
  3. Bang: In de kanjertraining noemen we dit “Gele pet gedrag” ( het konijntje). Dit kind wil niet opvallen in de groep. Het gedraagt zich stil, verlegen en bang. Het heeft de neiging zich af te zonderen. Het heeft een diep verlangen erbij te willen horen, maar vindt snel alles eng.
  4. Clownesk: In de kanjertraining noemen we dit “Rode pet gedrag”(de aap). Dit kind wil graag opvallen in de groep en stelt zich daarom uitdagend op en doet dat door uit te lachen en vervelende opmerkingen te maken.  Het is niet te vertrouwen en neemt geen enkele verantwoordelijkheid. Het kind wil “erbij horen” en doet dat door stoer te doen op een vervelende manier.

 
Het gaat om het gedrag dat een kind vertoont. Aan de hand van de lessen, de toneelspelen, de spelen met de petten leert het kind om te gaan met de diverse soorten gedrag in zijn/haar groep. In elke klas hangen de kanjerpetten.
Voor een meer inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar de site van de kanjertraining:  www.kanjertraining.nl
 
Het team van de Immanuel staat achter deze training en heeft de officiële cursus gevolgd onder leiding van Gerard Weide. Sinds juni 2010 kunnen wij u met trots mededelen dat wij het predikaat “Kanjerschool” hebben ontvangen.